Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici koja je održana 01.04.2023. godine utvrdio je Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, koji se upućuje na javnu raspravu. Javna rasprava saglasno odredbi člana 305. stav 3. Statuta Advokatske komore Srbije traje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora AKS o utvrđivanju Nacrta tarife. Pozivaju se članovi Advokatske komore Srbije da eventualne primedbe i predloge na objavljeni Nacrt...