Monthly Archive: decembar 2022

sudijski cekic

Dragiša Slipčević sudija VKS u penziji

Visoki savet sudstva u sastavu: Jasmina Vasović, predsednik Visokog saveta sudstva, Zorana Deliobašić, Gordana Veljović, Vukica Kužić, Marija Aranđelović Jureša, Snežana Bjelogrlić i Žak Pavlović, izborni članovi iz reda sudija, na osnovu člana 13. alineja 2. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 i 76/21), čl. 57, 59. i 68. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12,...

Boginja pravde

Izabran predsednik Ustavnog suda

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/7, 99/11, 18/13 – odluka US, 40/15 – dr. zakon i 103/15) i člana 27. stav 2. tačka 16) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS”, broj 103/13), Ustavni sud, na sednici održanoj 8. decembra 2022. godine, doneo je ODLUKU o izboru predsednika Ustavnog suda 1. Za predsednika Ustavnog suda bira se sudija Ustavnog suda...