Advokatska tarifa 2023

Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koja je objavljena u „Službenom glasniku“ broj 43/2023 od 26.05.2023. godine,  koja stupa na snagu 03.06.2023. godine i Tarife sa preračunatim nagradama po svim vrstama postupaka i radnjama advokata u dinarsku protivvrednost, po novoutvrđenoj vrednosti poena od 45,00 dinara.