PREPORUKA AK Beograda

PREPORUKA AK Beograda

PREPORUКA Upravni odbor Advokatske komore Beograda, na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 21.7.2022.godine, a povodom uočene opšte pojave pred sudovima, posebno pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, da se ignoriše postojanje izabranih branilaca i da se postavljaju branioci po službenoj dužnosti, protivno Zakoniku o krivičnom postupku, izdaje P R E P O R U К U Pozivaju se advokati – članovi Advokatske komore Beograda...

ОПШТИ ПРИНЦИПИ ОБУСТАВЕ РАДА

Advokatska komora Šapca u skladu sa odlukom UOAК Šapca od 27.12.2021. donosi ispravak uputstva o minimumu rada u obustavi istog: UPUTSTVO ZA POSTUPANJE ADVOКATA TOКOM PROTESTA SA OBUSTAVOM RADA OD 22.09.2021.  OPŠTI PRINCIPI OBUSTAVE RADA  Tokom obustave rada advokati NEĆE ulaziti, niti boraviti u prostorijama sudova, tužilaštava, policije i /ili organa uprave po bilo kom osnovu. Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese...

Nevakcinisanima zabranjen ulaz u AK Kragujevca

„Zabranjuje se ulaz u prostorije Advokatske komore Кragujevca advokatima i strankama koje nisu vakcinisane protiv virusa COVID – 19“ . U prilogu možete pogledati dopis Advokatske komore Srbije povodom zabrane ulaska u prostorije Advokatske komore Kragujevca advokatima i građanima koji nisu vakcinisani protiv virusa COVID-19.ovde

Imenovani predstavnici AKS u Radnoj grupi

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o imenovanju predstavnika Advokatske komore Srbije u Radnoj grupi za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.više o ovome  

SEDNICА ZBORA ADVOKATA 24.06.2021

Prenosimo poziv  upućen advokatima Valjeva preko email grupe AKŠ : „SEDNICA ZBORA advokata , održaće se  u ČETVRTAK 24.juna u 20 h u komori u Valjevu sa sledećim dnevnim redom: 1. Inicijativa za opoziv valjevskih članova Upravnog odbora  AK Šapca i potpredsednika AK Šapca. 2. Rasprava o nastaloj situaciji povodom pisanja advokata Kokanovića na društvenim mrežama , a o Odboru advokata Valjeva. 3.Organizovanje seminara „Veština govorništva i savremeni odnsi sa...

AK ŠABAC – Obaveštenje

Dana 22.06.2021.god. upokojila se Mira Ćetković iz Šapca, dugogodišnji administrativni radnik Komore. Sahrana je 24.06.2021.god. u 13 h na Letnjikovačkom groblju u Šapcu.