Kazna rad u javnom interesu – rad u lokalnoj zajednici

Kratko pojašnjenje šta je kazna rada u javnom interesu , kako se i gde izvršava. Kakva je korist za društvo i ko ima od nje koristi. Autor i narator . Aleksandra Spasojević , saradnik na projektu .