Monthly Archive: jul 2020

Vlada Republike Srbije 0

USVOJENA NACIONALNA STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA

Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020 – 2025. godine koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji. Zajedno sa Strategijom, kao njenim sastavnim delom, usvojen je i Akcioni plan, kojim se uređuje način sprovođenja Strategije u periodu 2020-2022. godine. Usvajanjem ove Strategije postavljen...

0

Rad Osnovnog suda u Valjevu od 08.07.2020

Predsednica Osnovnog suda Valjevo  08 jula 2020  donela je: ODLUКU o organizovanju rada Osnovnog suda u Valjevu u skladu sa Odlukom o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Valjeva U suštini rad suda se odvija po rasporedu suđenja uz obavezne mere zaštite koje su precizirane ovom odlukom i traje do ukidanja vanredne situacije.

0

Po jeftiniji List nepokretnosti kod Javnog beležnika

Građani koji ne zaključuju pravni posao kod javnog beležnika, a žele da imaju izvod iz katastra nepokretnosti u papirnom obliku, nakon usvajanja ove uredbe moći će da ga dobiju kod javnih beležnika, kao i u geodetskim organizacijama. Za izdavanje lista nepokretnosti u ovom slučaju, odnosno kada javni beležnik izvod ne pribavlja po službenoj dužnosti, građani će plaćati naknadu od 540 dinara, uključujući PDV. Građani više ne moraju da dolaze po...

sudijski cekic 0

Saopštenje za javnost povodom proglašenja vanredne situacije u pojedinim gradovima Republike Srbije

Povodom proglašenja vanredne situacije u pojedinim gradovima Republike Srbije po predlogu Gradskog štaba za vanredne situacije,  jer postoji realna opasnost za širenje korona virusa (COVID – 19), Visoki savet sudstva je na sednici održanoj dana 30. juna 2020.godine doneo Zaključak koji se odnosi na organizaciju rada sudova na čijoj teritoriji je proglašena vanredna situacija. Visoki savet sudstva zaključak .pdf