sudijski cekic

Dragiša Slipčević sudija VKS u penziji

Visoki savet sudstva u sastavu: Jasmina Vasović, predsednik Visokog saveta sudstva, Zorana Deliobašić, Gordana Veljović, Vukica Kužić, Marija Aranđelović Jureša, Snežana Bjelogrlić i Žak Pavlović, izborni članovi iz reda sudija, na osnovu člana 13. alineja 2. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 i 76/21), čl. 57, 59. i 68. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12,...

Boginja pravde

Izabran predsednik Ustavnog suda

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/7, 99/11, 18/13 – odluka US, 40/15 – dr. zakon i 103/15) i člana 27. stav 2. tačka 16) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS”, broj 103/13), Ustavni sud, na sednici održanoj 8. decembra 2022. godine, doneo je ODLUKU o izboru predsednika Ustavnog suda 1. Za predsednika Ustavnog suda bira se sudija Ustavnog suda...

23.11.2022 Sednica Odbora advokata Valjeva

23.11.2022 Sednica Odbora advokata Valjeva

 SEDNICA Odbora advokata Valjeva održaće se u SREDU 23.11.2022. u 14 h U KOMORI U VALJEVU sa sledećim DNEVNIM REDOM INFORMACIJE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE ORGANA I NOSIOCE FUNKCIJA u AK ŠAPCA . Razno Molim advokate i advokatske pripravnike, članove Odbora advokata Valjeva ( Valjevo, Mionica, Ljig, Ub, Lajkovac, Osečina), da uzmu učešće na zakazanoj sednici. Predsedavajući OA Valjeva advokat Đekić Stana

PREPORUKA AK Beograda

PREPORUKA AK Beograda

PREPORUКA Upravni odbor Advokatske komore Beograda, na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 21.7.2022.godine, a povodom uočene opšte pojave pred sudovima, posebno pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, da se ignoriše postojanje izabranih branilaca i da se postavljaju branioci po službenoj dužnosti, protivno Zakoniku o krivičnom postupku, izdaje P R E P O R U К U Pozivaju se advokati – članovi Advokatske komore Beograda...

ОПШТИ ПРИНЦИПИ ОБУСТАВЕ РАДА

Advokatska komora Šapca u skladu sa odlukom UOAК Šapca od 27.12.2021. donosi ispravak uputstva o minimumu rada u obustavi istog: UPUTSTVO ZA POSTUPANJE ADVOКATA TOКOM PROTESTA SA OBUSTAVOM RADA OD 22.09.2021.  OPŠTI PRINCIPI OBUSTAVE RADA  Tokom obustave rada advokati NEĆE ulaziti, niti boraviti u prostorijama sudova, tužilaštava, policije i /ili organa uprave po bilo kom osnovu. Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese...

Nevakcinisanima zabranjen ulaz u AK Kragujevca

„Zabranjuje se ulaz u prostorije Advokatske komore Кragujevca advokatima i strankama koje nisu vakcinisane protiv virusa COVID – 19“ . U prilogu možete pogledati dopis Advokatske komore Srbije povodom zabrane ulaska u prostorije Advokatske komore Kragujevca advokatima i građanima koji nisu vakcinisani protiv virusa COVID-19.ovde

Imenovani predstavnici AKS u Radnoj grupi

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o imenovanju predstavnika Advokatske komore Srbije u Radnoj grupi za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.više o ovome