Efikasno postupanje pred SKN

Vlada RS prihvatila zahtev AKS i formirala radnu grupu za izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova sa ciljem da se advokatima omogući efikasno postupanje pred SKN.

Boginja pravde

Izbori advokata u VSS i DVT

Advokatk Zora Dobričanin Nikodinović , Beograd, izabrana je danas za predstavnika advokature u Državnom veću tužilaca, (lista kandidata) a advokat Viktor Gostiljac i aktuelni predsednik Advokatske komore Srbije za predstavnika advokature u Visokom savetu sudstva.(lista kandidata)    izvor:Nova.rs 06.02.2021 Foto: N1/Arhiva

VF PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

OPŠTA SEDNICA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA POSTAVILA SUDIJU DRAGOMIRA MILOJEVIĆA ZA V.F. PREDSEDNIKA SUDA 03. Dec 2020. Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 3. decembra 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. decembra 2020. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci. LINK:

Boginja pravde

USTAVNI SUD JE ODBACIO INICIJATIVE ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAКONITOSTI ODLUКE O VISINI UPISNINE U IMENIК ADVOКATA

USTAVNI SUD JE ODBACIO INICIJATIVE ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAКONITOSTI ODLUКE O VISINI UPISNINE U IMENIК ADVOКATA S A O P Š T E NJ E Advokatska komora Beograda obaveštava javnost da je Ustavni sud Srbije doneo odluku u predmetu Uo.104/2015 od 15.10.2020.godine kojom je odbacio sve inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi čl.1, čl.2. i čl.14. Odluke o troškovima upisa i naknadama prilikom upisa u...

Boginja pravde

Prva žena advokat u svetu

Arabela Mensfild  postala je prva žena advokat na svetu 1869. godine u svojoj 23 godini. Prvi put se u sudnici grada Piezenta pojavila 1869. godine, u američkoj saveznoj državi Ajovi.

sudijski cekic

E-aukcija

U skladu sa izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, od danas je počela primena platforme „e-Aukcija“, koja je namenjena elektronskom javnom nadmetanju, odnosno prodaji pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku. Ova platforma, koja omogućava odvijanje čitavog postupka elektronskim putem, počev od objavljivanja nadmetanja, preko licitiranja do oglašavanja najpovoljnije ponude, počela je sa radom danas, a od 1. septembra ove godine će biti jedini način javne prodaje u izvršnom postupku....

Vlada Republike Srbije

USVOJENA NACIONALNA STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA

Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020 – 2025. godine koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji. Zajedno sa Strategijom, kao njenim sastavnim delom, usvojen je i Akcioni plan, kojim se uređuje način sprovođenja Strategije u periodu 2020-2022. godine. Usvajanjem ove Strategije postavljen...

Rad Osnovnog suda u Valjevu od 08.07.2020

Predsednica Osnovnog suda Valjevo  08 jula 2020  donela je: ODLUКU o organizovanju rada Osnovnog suda u Valjevu u skladu sa Odlukom o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Valjeva U suštini rad suda se odvija po rasporedu suđenja uz obavezne mere zaštite koje su precizirane ovom odlukom i traje do ukidanja vanredne situacije.