ОПШТИ ПРИНЦИПИ ОБУСТАВЕ РАДА

Advokatska komora Šapca u skladu sa odlukom UOAК Šapca od 27.12.2021. donosi ispravak uputstva o minimumu rada u obustavi istog: UPUTSTVO ZA POSTUPANJE ADVOКATA TOКOM PROTESTA SA OBUSTAVOM RADA OD 22.09.2021.  OPŠTI PRINCIPI OBUSTAVE RADA  Tokom obustave rada advokati NEĆE ulaziti, niti boraviti u prostorijama sudova, tužilaštava, policije i /ili organa uprave po bilo kom osnovu. Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese...