www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Bonus-malus u osiguranju
nedelja, 10 april 2011 18:35
Prema odluci Narodne banke Srbije, od 1. septembra 2011. godine bice uveden sistem umanjenja i uvecanja premije osiguranja vozila, u zavisnosti od toga da li je vlasnik prouzrokovao štetu. Premija ce za one koji greše u saobracaju biti višestruko uve?ana do cifara koje ponekad prevazilaze i vrednost automobila.

Osiguranicima može izgledati kao da je taj sistem smišljen da osiguravajuce kuce uzmu što više para?
- Naprotiv. To cak znaci da ce osiguranja dobijati manje para u kumulativu, jer je u?estalost prijavljenih šteta na ukupan broj polisa u našoj zemlji oko tri odsto. U najgorem slucaju, kada bi svake godine novi osiguranici pravili udes, za tri godine imali bismo oko devet odsto osiguranika sa malusom, a 91 procenat osiguranika sa maksimalnim bonusom. preuzeto

Licni stav: povecanje profita osigutavajucih kuca, ovim sigurno nece spreciti saobracajne nezgode jer je notorna i nesporna cinjenica da su saobracajne nezgode u 98% slucajeva ucinjene NEHATNO, dakle vozaci ih nisu hteli , vec se “desilo“...kako ce vozac da spreci nezgodu i štetu ako on ne može da utice na nju . (alkoholisanost voza?a- štetnika ionako prouzrokuje regres prema osiguranjima).

 

Omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta, donec probetur in contrarium.

Pretpostavlja se da je sve u?injeno pravilno i zakonito, dok se ne bi dokazalo suprotno.