Author: advaleksa

AKŠ – Edukacija

Čast i zadovoljstvo je da Vas pozovemo da prisustvujete predavanju u organizaciji  Advokatske komore Šapca,    na temu “ KRIVIČNA DELA SA KORUPTIVNIM ELEMENTIMA I SPORNA PITANJA U VEZI SA NADLEŽNOŠĆU“ predavač javni tužilac BRANKICA MARIĆ.    Predavanje će se održati  u subotu, 14.10.2023. godine u Svečanoj sali Osnovnog suda u Valjevu od 09.30 h.    Predviđeno je da predavanje bude u vidu diskusije na temu, tako da će svi prisutni  imati mogućnost...

Advokatska akademija AKS – HELP Savet Evrope

Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje on-line kurs na temu „Poslovanje i ljudska prava“, koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani trener HELP programa, advokat Dr Jovana Veličković. Кurs počinje 27 .oktobra 2023.godine. Polaznik kursa može biti svaki advokat u Srbiji, a maksimalni broj polaznika kursa je 25. Polaznici...

Advokatska tarifa 2023

Advokatska tarifa 2023

Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koja je objavljena u „Službenom glasniku“ broj 43/2023 od 26.05.2023. godine,  koja stupa na snagu 03.06.2023. godine i Tarife sa preračunatim nagradama po svim vrstama postupaka i radnjama advokata u dinarsku protivvrednost, po novoutvrđenoj vrednosti poena od 45,00 dinara.

Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici koja je održana 01.04.2023. godine utvrdio je Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, koji se upućuje na javnu raspravu. Javna rasprava saglasno odredbi člana 305. stav 3. Statuta Advokatske komore Srbije traje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora AKS o utvrđivanju Nacrta tarife. Pozivaju se članovi Advokatske komore Srbije da eventualne primedbe i predloge na objavljeni Nacrt...

sudijski cekic

Dragiša Slipčević sudija VKS u penziji

Visoki savet sudstva u sastavu: Jasmina Vasović, predsednik Visokog saveta sudstva, Zorana Deliobašić, Gordana Veljović, Vukica Kužić, Marija Aranđelović Jureša, Snežana Bjelogrlić i Žak Pavlović, izborni članovi iz reda sudija, na osnovu člana 13. alineja 2. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 i 76/21), čl. 57, 59. i 68. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12,...

Boginja pravde

Izabran predsednik Ustavnog suda

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/7, 99/11, 18/13 – odluka US, 40/15 – dr. zakon i 103/15) i člana 27. stav 2. tačka 16) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS”, broj 103/13), Ustavni sud, na sednici održanoj 8. decembra 2022. godine, doneo je ODLUKU o izboru predsednika Ustavnog suda 1. Za predsednika Ustavnog suda bira se sudija Ustavnog suda...

23.11.2022 Sednica Odbora advokata Valjeva

23.11.2022 Sednica Odbora advokata Valjeva

 SEDNICA Odbora advokata Valjeva održaće se u SREDU 23.11.2022. u 14 h U KOMORI U VALJEVU sa sledećim DNEVNIM REDOM INFORMACIJE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE ORGANA I NOSIOCE FUNKCIJA u AK ŠAPCA . Razno Molim advokate i advokatske pripravnike, članove Odbora advokata Valjeva ( Valjevo, Mionica, Ljig, Ub, Lajkovac, Osečina), da uzmu učešće na zakazanoj sednici. Predsedavajući OA Valjeva advokat Đekić Stana

PREPORUKA AK Beograda

PREPORUKA AK Beograda

PREPORUКA Upravni odbor Advokatske komore Beograda, na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 21.7.2022.godine, a povodom uočene opšte pojave pred sudovima, posebno pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, da se ignoriše postojanje izabranih branilaca i da se postavljaju branioci po službenoj dužnosti, protivno Zakoniku o krivičnom postupku, izdaje P R E P O R U К U Pozivaju se advokati – članovi Advokatske komore Beograda...

ОПШТИ ПРИНЦИПИ ОБУСТАВЕ РАДА

Advokatska komora Šapca u skladu sa odlukom UOAК Šapca od 27.12.2021. donosi ispravak uputstva o minimumu rada u obustavi istog: UPUTSTVO ZA POSTUPANJE ADVOКATA TOКOM PROTESTA SA OBUSTAVOM RADA OD 22.09.2021.  OPŠTI PRINCIPI OBUSTAVE RADA  Tokom obustave rada advokati NEĆE ulaziti, niti boraviti u prostorijama sudova, tužilaštava, policije i /ili organa uprave po bilo kom osnovu. Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese...