Efikasno postupanje pred SKN

Vlada RS prihvatila zahtev AKS i formirala radnu grupu za izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova sa ciljem da se advokatima omogući efikasno postupanje pred SKN.