www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Nova knjiga- sudska praksa
četvrtak, 21 novembar 2013 13:16

U izdanju Glosarijuma izasla je nova knjiga

"Zakon o maloletnim uciniocima krivicnih dela........u sudskoj praksi" 2013

autora Slavke Mihajlovic -sudija Apelacionogu suda u Beogradu

dr.Dragana Obradovica sudije Viseg suda u Valjevu

Korisna i potrebna knjiga sa sudskim odlukama - sudskom paksom po clanovima

Ova knjiga je ujedno i omaz sudiji Nikoli Milosevicu "nezaobilaznom coveku u istoriji maloletnickog pravosudja u RS "

 
Evropski dan civilne pravde
petak, 25 oktobar 2013 05:15

Povodom Evropskog dana civilne pravde, u sudovima u Srbiji (petak, 25. oktobar) bice održan „Dan otvorenih vrata“.Tom prilikom, gradjani mogu da se neposredno upoznaju sa organizacijom, nacinom rada i funkcionisanjem Apelacionog, Viseg i Osnovnog suda, kao i sa njihovim pravima i obavezama u ostvarivanju sudske zaštite.

Ova manifestacija trajace od 7,30 do 15,30 casova, a njenim organizovanjem pruža se doprinos ostvarivanju kljucnih nacela Nacionalne strategije za reformu pravosudja, kroz transparentno i dostupno sudstvo, u cilju vracanja poverenja gradjana.

 
Dobrovoljno davanje krvi
petak, 18 oktobar 2013 06:21

 U Utorak , 22. 10.2013. u restoranu "Platani" u Valjevu, u organizaciji glumca Petra Bozovica, sprovesce se akcija dobrovoljnog davanja krvi. Pozivamo sve advokate da uzmu ucesce u akciji.

Advokatska komora Sapca jedinica Valjevo
Vuka Karadzica 30/ 1.5 14000 Valjvo
014/248-092

 
Zaštita privatnosti u Srbiji
četvrtak, 23 maj 2013 08:48

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža CHRIS,u cetvrtak 23.maja od 10.30 casova u valjevskom hotelu "Grand" predstavice rezultate istraživanja Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o licnosti.
Gradjani Srbije svakodnevno se suocavaju sa nezakonitom obradom licnih podataka, do cega dolazi iz neznanja, nepažnje, a u nekim slucajevima i zloupotrebe. Sa ciljem unapredjenja stanja u ovoj oblasti, Partneri Srbija i Mreža CHRIS sproveli su istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o licnosti u praksi.

Opširnije...
 
Advokati nece biti pausalci
četvrtak, 23 maj 2013 08:18

 Clan 23. Predloga Zakona o porezu na dohodak gradjanaaaaa

U clanu 40. stav 2. menja se i glasi:
„Pravo na pausalno oporezivanje ne moze se priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: pravnih poslova, racunovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta, kao i iz oblasti zdravstvene delatnosti;
2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
3) u ciju delatnost ulazu i druga lica;
4) ciji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrdjuje porez, odnosno ciji je planirani promet kada pocinje obavljanje delatnosti - veci od 6.000.000 dinara;
5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uredjuje porez na dodatu vrednost.”.........

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 29

Advocati, non ultra quam litium poscit utilitas, in licentiam conviciandi et maledicendi temeritate prorumpant.

Advokati ne smeju napadati protivnike više nego što zahteva uspešno vo?enje spora.