www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Sudska praksa

KRIVI?NO PRAVO
- Zakonik - ZKP
- OKZ
- KZRS

GRA?ANSKO PRAVO
- Pravna shvatanja gra?anskog odeljenja VSS - download
- Zbirka odluka VSS - download
- Sudska praksa parni?nog postupka 1999. - download

Detaljan i obiman pregled sudske prakse I opštinskog suda Beograd

Evropski sud ponovo kaznio Gr?ku

Datum: 07.07.2009 21:19
Autor: AP

LUKSEMBURG - Evropski sud pravde ponovo je kaznio gr?ku vladu zato što nije postupila po presudi iz 2005. godine kojom joj je naloženo da vrati milione evra subvencija koje je dala državnom avio-prevozniku “Olympic Airwaysu”.

Sud je kaznio je gr?ku vladu sa dva miliona evra i još 16.000 evra dnevno dok Atina ne postupi po pravilima EU i ne povu?e nazad subvencije. Evropski sud je presudio da gr?ko neispunjavanje obaveza traje više od ?etiri godine. Sud je 2005. godine kaznio Gr?ku sa 10.000 evra dnevno do ispunjenja obaveza.

Evropska komisija navodi da Gr?ka treba da povu?e još 105 miliona evra pomo?i, kao i aerodromske takse koje je avioprevoznik prikupio ali ih nije dao Atinskom me?unarodnom aerodormu. Evropski regulatori su 2002. naložili gr?koj vladi da povu?e 160 miliona evra koje je dala “Olympic Airwaysu” za restrukturisanje i kao pomo?, jer su ocenili da je time avio-prevoznik dobio nelojalnu prednost u odnosu na konkurente.

 

 

 

Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni nonumquam verisimile, etiam si minus sit verum, defendere.

Sudija se u sporovima uvek mora držati istine, a branilac može da brani i kada stvar nije potpuno istinita.