www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Baza propisa

Stranica je u pripremi...

POSLOVNI  PROPISI

Zakon o obligacionim odnosima zip

Zakon o privrednim društvima. Sl.gl.RS br. 125/2004 od 30.11.2004zip

LAW ON BUSINESS COMPANIES ("Official Herald of the Republic of Serbia", No. 125/2004)
Zakon o privatnim preduzetnicima Službeni glasnik RS, broj 55/2004 od 21/05/2004zip
Zakon o planiranju i izgradnji 72/09

 

 

PROCEDURALNI I POVEZANI PROPISI

Izvod iz advokatske tarife

Sudske takse

Zakonik o krivi?nom postupku -72/09 na snazi od 11.09.2009
Zakon o izmenama ZKP-a. Sl.gl.72/09 od 31.08.2009
Krivi?ni Zakonik -72/09 ceo tekst na snazi od 11.09.2009
Z A K O N o  izmenana i dopunama KRIVI?NOG ZAKONIKA 31.8.2009.Sl.gl.72-09 samo izmene

 

Omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta, donec probetur in contrarium.

Pretpostavlja se da je sve u?injeno pravilno i zakonito, dok se ne bi dokazalo suprotno.